ماه: ژوئن 2019

تزریق فیلر برای فرورفتگی پلک فوقانی

تزریق فیلر برای فرورفتگی پلک فوقانی آیا تزریق فیلر برای فرورفتگی پلک فوقانی موثر می باشد؟ تزریق فیلر برای فرورفتگی پلک فوقانی چگونه انجام می گیرد؟ کاربردها فرورفتگی یا افتادگی پلک فوقانی می تواند ناخوشایند بوده و یک علامت سالمندی در صورت محسوب می شود. ژنتیک، افزایش سن، بیماری و برداشتن تهاجمی و بیش از حد چربی با […]

ادامه مطلب