ماه: ژانویه 2019

زخم بستر

زخم بستر زخم بستر به جراحت هایی گفته می شود که در پوست و بافت های زیرین ایجاد شده و بر اثر فشار پیوسته به پوست ایجاد می شود.زخم های بستر معمولاً در قسمت هایی که پوست بر روی استخوان قرار دارد ، مانند پاشنه، قوزک، لگن و استخوان انتهایی ستون فقرات، ایجاد می شود. افرادی […]

ادامه مطلب